Inschrijving (nieuwe) leden

NIEUWE LEDEN

Nieuwe leden kunnen vrijblijvend 2 vergaderingen bijwonen zonder inschrijving of hiervoor lidgeld voor moeten te betalen. Vanaf de derde keer is dit echter verplicht i.v.m. verzekeringen.

Overtuigd om lid te worden van scouts Sint-Lieven? Schrijf je hier dan nu in!

Nieuwe Kapoenen

Om de kwaliteit van de vergaderingen niet te laten lijden onder het aantal leden, zijn we genoodzaakt om een ledenstop toe te passen bij onze jongste tak: de kapoenen.

Het is de eerste keer dat scouts Sint-Lieven deze keuze moet maken en is er nog geen keuze gemaakt omtrent een eventuele wachtlijst. Dit zal de komende maand gebeuren in samenspraak met de kapoenenleiding en de groepsleiding. Hou hiervoor de website in de gaten.

Kapoenen die reeds een vergadering bijwoonden in september mogen zich alsnog inschrijven. Deze aanwezigheden werden bijgehouden door de kapoenenleiding, dus kunnen we hier rekening mee houden bij de inschrijvingen.

REEDS LID

Leden die zich nog moeten inschrijven (i.v.m. de verzekering voor het kamp) vragen dit aan de leiding van hun tak of aan de groepsleiding.

Lidgeld 2017-2018

Het lidgeld voor het werkjaar 2017-2018 is 32,40 euro. Het verminderd lidgeld blijft 10 euro.

Het lidgeld dient overgeschreven te worden (met vermelding van de naam van het lid) naar de rekening van de tak waarin het lid zich volgend scouts jaar zal bevinden. 

Kapoenen: BE52 7330 3694 5209
Welpen: BE41 7330 3694 5310
JV's: BE30 7330 3694 5411
Verkenners: BE19 7330 3694 5512

Halfjaarlijks lidgeld

Als iemand na 1 maart aansluit, is het halfjaarlijks lidgeld 16,20 euro. Leden van nieuwe groepen (minder dan 1 jaar geleden opgericht) betalen ook 16.20 euro (en 8 euro na 1 maart).

Dit bedrag is de basisbijdrage die groepen betalen aan Scouts en Gidsen Vlaanderen. Vaak vragen groepen een extra bedrag voor bijvoorbeeld het groepsblaadje of bepaalde activiteiten. 

Leden en leiding worden aangesloten door de Verantwoordelijke Groepsadministratie van de groep (de VGA). Ze zijn verzekerd van zodra ze een lidnummer krijgen in de groepsadministratie én als de groep tijdig het lidgeld betaalt aan Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Verminderd lidgeld

Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kiezen we voor een één tarief van 10 euro. Daarnaast zijn er nog een aantal mogelijkheden om de prijs te drukken.

Hoe verminderd lidgeld aanvragen?

De groepsraad beslist bij inschrijving of een lid of leid(st)er verminderd lidgeld kan krijgen. 

De verantwoordelijke groepsadministratie (VGA) duidt in de groepsadministratie aan dat dat lid of die leid(st)er recht heeft op verminderd lidgeld. Zo wordt er maar 10 euro lidgeld voor deze kinderen/leiding aangerekend. 

Vaak is het moeilijk om over verminderd lidgeld te spreken met ouders. Maar als je sterke vermoedens hebt dat een gezin er mee gebaat is, stel de maatregel dan rustig en discreet voor. Spreek samen goed af hoe je hierover communiceert.

Respecteer ook het antwoord dat je krijgt, en luister naar ouders die bijvoorbeeld later op het jaar toch iets zien in deze regeling. Heb je daar zelf vragen over, mail dan naar diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be.

Opgelet

Het verminderd lidgeld is geen systeem om zomaar vermindering te geven aan bepaalde categorieën van kinderen of leden, zoals bijvoorbeeld ieder derde kind van een gezin, of aan de hele leidingsploeg. Ons budget is beperkt. We willen het dan ook gebruiken voor kinderen en jongeren die het écht nodig hebben.