Inschrijving (nieuwe) leden

NIEUWE LEDEN

Nieuwe leden kunnen vrijblijvend 2 vergaderingen bijwonen zonder inschrijving of hiervoor lidgeld voor moeten te betalen. Vanaf de derde keer is dit echter verplicht i.v.m. verzekeringen.

Nieuwe Kapoenen

Om de kwaliteit van de vergaderingen niet te laten lijden onder het aantal leden, zijn we genoodzaakt om een ledenstop toe te passen bij onze jongste tak: de kapoenen. Het is de eerste keer dat scouts Sint-Lieven deze keuze moet maken, dus is dit ook voor ons nog ontgonnen terrein.

We hebben ervoor gekozen om een selectie voor de inschrijving te houden gebaseerd op 2 feiten: of er reeds directe familie actief is bij ons en de afstand tussen uw woonst en de scouts. Hierbij geven we iedereen de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een jeugdvereniging in de buurt. 

In het najaar zal er een inschrijvingsmodule online worden geplaatst waarbij u u kan aanmelden voor een inschrijving alvorens u uw zoon officiëel kan inschrijven. Inschrijven via onze website heeft dus geen zin tot de module online komt.

Meer info volgt!

REEDS LID

Leden die zich nog moeten inschrijven (i.v.m. de verzekering voor het kamp) vragen dit aan de leiding van hun tak of aan de groepsleiding.

Lidgeld 2017-2018

Het lidgeld voor het werkjaar 2017-2018 is 32,40 euro. Het verminderd lidgeld blijft 10 euro.

Het lidgeld dient overgeschreven te worden (met vermelding van de naam van het lid) naar de rekening van de tak waarin het lid zich volgend scouts jaar zal bevinden. 

Kapoenen: BE52 7330 3694 5209
Welpen: BE41 7330 3694 5310
JV's: BE30 7330 3694 5411
Verkenners: BE19 7330 3694 5512

Halfjaarlijks lidgeld

Als iemand na 1 maart aansluit, is het halfjaarlijks lidgeld 16,20 euro. Leden van nieuwe groepen (minder dan 1 jaar geleden opgericht) betalen ook 16.20 euro (en 8 euro na 1 maart).

Dit bedrag is de basisbijdrage die groepen betalen aan Scouts en Gidsen Vlaanderen. Vaak vragen groepen een extra bedrag voor bijvoorbeeld het groepsblaadje of bepaalde activiteiten. 

Leden en leiding worden aangesloten door de Verantwoordelijke Groepsadministratie van de groep (de VGA). Ze zijn verzekerd van zodra ze een lidnummer krijgen in de groepsadministratie én als de groep tijdig het lidgeld betaalt aan Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Verminderd lidgeld

Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kiezen we voor een één tarief van 10 euro. Daarnaast zijn er nog een aantal mogelijkheden om de prijs te drukken.

Hoe verminderd lidgeld aanvragen?

De groepsraad beslist bij inschrijving of een lid of leid(st)er verminderd lidgeld kan krijgen. 

De verantwoordelijke groepsadministratie (VGA) duidt in de groepsadministratie aan dat dat lid of die leid(st)er recht heeft op verminderd lidgeld. Zo wordt er maar 10 euro lidgeld voor deze kinderen/leiding aangerekend. 

Vaak is het moeilijk om over verminderd lidgeld te spreken met ouders. Maar als je sterke vermoedens hebt dat een gezin er mee gebaat is, stel de maatregel dan rustig en discreet voor. Spreek samen goed af hoe je hierover communiceert.

Respecteer ook het antwoord dat je krijgt, en luister naar ouders die bijvoorbeeld later op het jaar toch iets zien in deze regeling. Heb je daar zelf vragen over, mail dan naar diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be.

Opgelet

Het verminderd lidgeld is geen systeem om zomaar vermindering te geven aan bepaalde categorieën van kinderen of leden, zoals bijvoorbeeld ieder derde kind van een gezin, of aan de hele leidingsploeg. Ons budget is beperkt. We willen het dan ook gebruiken voor kinderen en jongeren die het écht nodig hebben.